Dansk Skadedyrsservice
Tilbage til forsiden Dansk Skadedyrsservice home

Dansk SkadedyrsService

Tilbage til forsiden

Bjergbakkevej 248
2600 Glostrup

Telefon 4342 5202
Mobil 4086 5202
Fax 4342 5203

 
nyheder rydning & desinficering serviceaftaler hvad siger loven?
Bekæmpelse af duer
 
Bekæmpelse af insekter
Bekæmpelse af pattedyr
 
Fugt og indeklima
 
Insekter

Sølvfisk/kræ (Lepisma Saccharina)

Sølvkræ er et af verdens ældste nulevende insekter, mere end 300 millioner år gammelt. Her i landet er det et ganske almindeligt Insekt på linie med myrer, de er alle steder og optræder almindeligvis på vores køkkenbord, badeværelser m.m. De elsker høj fugtighed og varme og lever af brødkrummer de finder på deres vej.

Sølvfisk
Som skadedyr gør den sig også bemærket, den spiser lystigt af alle former for papir og det kan gå slemt ud over de dyre litografier, fotos, frimærker m.m. Det gør den langtfra særlig velset på museer og de gør et stort arbejde for at holde dem ude. Så har man dyre uerstattelige ting i hjemmet, bør man sikre at disse er gemt forsvarligt af vejen.

Bekæmpelse af sølvfisk

Man kan opnå hurtig bekæmpelse blot ved at lufte ud og de bekæmpes ligeledes nemt med indkøbte håndsbekæmpelsesmidler (alle typer af insektspray kan bruges). De har meget svære livsbetingelser ved en luftfugtighed under 75%, hvilket er en relativ høj luftfugtighed indendørs, så høj fugtighed findes normalt kun på badeværelset efter et varmt bad.

Vær opmærksom på at sprøjtning ikke løser opgaven alene, når produktet inaktiveres vil sølvfisk igen komme tilbage såfremt luftfugtigheden ikke nedsættes.

Der kan udføres erhvervsmæssig bekæmpelse, hvilket er langt mere effektivt end det man selv kan gøre med håndkøbsprodukter. Er der tale om sølvfisk igennem en længere periode eller er der tale om mange, bør man få behandlet erhvervsmæssigt.

Mange kontakter os idet at de mener at luftfugtigheden hos dem, bestemt er relativ/ eller almindelig. Endnu engang, sølvfisk kan kun leve ved høj fugtighed, måske er det soklerne rundt om huset, der suger for meget vand og afgiver fugtighed, måske er det for dårlig udluftning af badeværelset, måske er det afløbsskålen, måske er der et rør der står og lækker vand under gulvet, måske tørrer man bordet af i rigelige mængder vand mange gange dagligt, måske har man linoleum på gulvet og vand løber under når man vasker det etc. etc.

Dansk Skadedyrsservice er medlem af Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer