Dansk Skadedyrsservice
Tilbage til forsiden Dansk Skadedyrsservice home

Dansk SkadedyrsService

Tilbage til forsiden

Bjergbakkevej 248
2600 Glostrup

Telefon 4342 5202
Mobil 4086 5202
Fax 4342 5203

 
nyheder rydning & desinficering serviceaftaler hvad siger loven?
Bekæmpelse af duer
 
Bekæmpelse af insekter
Bekæmpelse af pattedyr
 
Fugt og indeklima
 
Rotte

Husmår (Martes Foina)

Husmår
Husmåren ses tit på lofter i private hjem og kan i den forbindelse drive folk fra sans og samling, den kan være særdeles svær at komme af med igen. Husmåren får et kuld unger 2-5 stykker i april - maj måned.

Husmåren er en særdeles dygtig klatrer, hvis den vil ind så kommer den det også. Den er i stand til at klemme sig igennem huller, der blot er på størrelse med et hønseæg. I løbet af dagen ser og hører man ikke meget til den, men hen under aften, begynder den at rumstere på loftet, hvorunder den søger ud for at jage, byttet medbringer den retur til loftet, den ynder at finde byttet blandt rotter, mus, fugle m.m. og der kan i den forbindelse opstå generende lugtgener og andre skadedyr, på loftet og i selve beboelsen.

Måren ødelægger isolering og undertaget, ved at rive og flå i det, har man stråtag, skal man være ekstra påpasselig, med at fordrive måren hurtigt, idet den kan ødelægge hele stråtaget.

Bekæmpelse af husmår

Selve bekæmpelsen, består i al helhed på at fordrive den. Det kan man gøre på flere måder, med mere eller mindre held, de bryder sig ikke om kraftigt lys eller generende høje lyde. Man kan finde og lukke evt. huller/sprækker i loft, udhæng, tag m.m. Sikre tagrender, fjerne bevoksning op af husmuren m.m. Husmåren forlader sit hjem sidst på aftenen/natten og er væk nogle timer hvor den jager, kan man finde hullet hvor den kommer ind, kan dette lukkes i dette tidsrum. Har Husmåren unger, kan dette selvfølgelig ikke anbefales.

Dansk SkadedyrsService har mulighed for ud over ovennævnte at udlægge sporstoffer/duftstoffer og opsætte fælder, som en mere effektiv måde at bekæmpe måren på, blot skal man være opmærksom på at selv for et skadedyrsfirma kan der være tale om en relativ svær bekæmpelse.

Dansk Skadedyrsservice er medlem af Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer